Розгортання клієнта SCADA
ТОВ "МАГМАС-АВТОМАТИК" ru

Развертывание клиента SCADA
ООО "МАГМАС-АВТОМАТИК" ua

Основні налаштування виконуються на сервері.

Основные настройки выполняются на сервере.

Первинне налаштування клієнтів вимагає лише браузера (наприклад Internet Explorer, IE) та звязку з вже налаштованим сервером через TCP:80

Первичная настройка клиентов требует только наличия браузера (например Internet Explorer, IE) и связи с уже настроенным сервером через TCP:80

 

Налаштування клієнта Настройка клиента
 1. стартовою сторінкою IE встановити http://SRV, потрібну адресу SRV взяти з:
  стартовой страницей IE установить http://SRV, нужный адрес SRV взять из:
  Агара, Аксукант, ВолоконовськийВолоконовский, ГнідавськийГнидавский, ДмитротаранівськийДмитротарановский, ДубнівськийДубновский, Збараж, КаіндинськийКаиндинский, НовопокровськийНовопокровский, СтарокостянтинівськийСтароконстантиновский, ТеофіпольськийТеофипольский, Теофіпольський біоетанольнийТеофипольский биоэтанольный, ХоростківськийХоростковский, ШепетівськийШепетовский
 2. в список надійних вузлів IE добавити http://SRV:
  Сервис\Свойства обозревателя\Безопасность\Надежные узлы\Узлы\Добавить
  (забрати галочку "Для всех узлов этой зоны требуется проверка серверов (https:)")
 3. в список надежных узлов IE добавить http://SRV:
  Сервис\Свойства обозревателя\Безопасность\Надежные узлы\Узлы\Добавить
  (убрать галочку "Для всех узлов этой зоны требуется проверка серверов (https:)")
 4. якщо IE працює через проксі-сервер (Сервис\Свойства обозревателя\Подключение\Настройка LAN),
  увіти Дополнительно\Исключения і внести адресу SRV в список виключень
 5. если IE работает через прокси-сервер (Сервис\Свойства обозревателя\Подключение\Настройка LAN),
  войти Дополнительно\Исключения и внести адрес SRV в список исключений
 6. запустити стартову сторінку в IE, побачити стартову сторінку завода з сервера.
 7. запустить стартовую страницу в IE, увидеть стартовую страницу завода с сервера.
 8. переконатись в роботі JavaScript - на сторінці не повинно бути повідомлення "JavaScript відключено"
 9. убедиться в работоспособности JavaScript - на странице не должно быть сообщения "JavaScript отключен"
 10. cкопіювати файл ScadaStarter.exe з сервера в папку Мої документи
 11. скопировать файл ScadaStarter.exe с сервера в каталог Мои документы
 12. створити ярлик файла ScadaStarter.exe на рабочому столі користувача
 13. создать ярлык файла ScadaStarter.exe на рабочем столе пользователя
 14. скопіювати ярлик в папку Автозагрузка користувача (наприклад, C:\Documents and Settings\Оператор\Главное меню\Программы\Автозагрузка для користувача Оператор)
 15. скопировать ярлык в папку Автозагрузка текущего пользователя (например C:\Documents and Settings\Оператор\Главное меню\Программы\Автозагрузка для пользователя Оператор)
 16. запустити створений ярлик ScadaStarter та побачити стартову сторінку завода
 17. запустить созданный ярлык ScadaStarter и увидеть стартовую страницу завода
 18. послідовно перевірити запуск всіх додатків SCADA і правильність їх роботи після запуску:
  • старт додатка за посиланням
  • реєстрація користувача
  • робота графіків з архівів
 19. последовательно проверить запуск всех приложений SCADA и правильность их работы после запуска:
  • старт приложения по ссылке
  • регистрация пользователя
  • выборка графиков из архивов
 20. якщо в ScadaStarter видно строрінку сервера із посиланнями на додатки, але є проблеми з завантаженням та запуском додатків (а безпосередньо на сервері все працює штатно), то работі, швидше за все, заважає Firewall сервера і клієнта. Потрібно "навчити" Firewall пропускати трафік додатків SCADA (див. розділ Firewall та додатки SCADA інструкції налаштування сервера).
  Перелік портів, що використовуються додатками завода тут. Як правило,
  • SCADA-стартер підключається до WEB-сервера через порт SRV:80
  • один додаток SCADA підключається через два порти до сервера: SRV:77х (ScadaConfig.exe) и SRV:3050 (FireBird)
 21. если в ScadaStarter видно страницу сервера со ссылками на приложения, но есть проблемы с загрузкой и запуском приложений (а непосредственно на сервере все работает штатно), то работе, скорее всего, мешает Firewall сервера и клиента. Нужно "научить" Firewall пропускать трафик приложений SCADA (см. раздел Firewall и приложения SCADA инструкции настройки сервера).
  Перечень портов, используемых приложениями завода здесь. Как правило,
  • SCADA-стартер подключается к WEB-серверу через порт SRV:80
  • одно приложение SCADA подключается к двум портам серера: SRV:77х (ScadaConfig.exe) и SRV:3050 (FireBird)